Home

Samen foto’s bekijken met fotoclub de Pollen

Dinsdag 15 november zijn de leden van FotoGroep Delfzijl bij de Pollen in Warffum op bezoek geweest. We hebben samen elkaars foto’s met het thema ‘schemering’ bekeken. Het was een geslaagde avond. Op 18 april komt fotoclub de Pollen naar Delfzijl. We gaan dan foto’s bekijken met als thema ‘welke stad/dorp is dit (provincie Groningen)

Foto van ons lid Henk Zuiderveen opgenomen in de Groninger scheurkalender.

De Groninger Scheurkalender met bijzondere foto’s van Groningen gemaakt door Groningers is inmiddels een begrip. Dit jaar werd voor de 8e editie ruim 3000 foto’s ingestuurd waaruit een jury een selectie heeft gemaakt. Het resultaat is een prachtige scheurkalender geworden, die foto’s van heel veel Groningers 365 dagen in beeld brengt.  

We zijn daarom trots op ons lid, Henk Zuiderveen, dat zijn foto gekozen is voor deze kalender.

Schemering

Sinds een tiental jaar komen fotoclub ‘de Pollen’ uit Warffum en FotoGroep Delfzijl bij elkaar. Behalve dat erg gezellig is worden ook foto’s naar aanleiding van een thema besproken. De leden van de Pollen en van FotoGroep Delfzijl hebben dit jaar foto’s met als thema “schemering” gemaakt.
Dinsdag 15 november komen we bij elkaar. Dit keer in Warffum.

Klik hier om alle ingeleverde foto’s van FotoGroep Delfzijl te zien.

Grafstenen, oktober 2022

Deze maand hebben we als thema grafstenen gekozen. Hoewel dit een niet vrolijk en alledaags onderwerp is zijn er sfeervolle en ook grappige foto’s ingeleverd door onze leden.

Klik hier om alle foto’s te bekijken.

Kerkinterieur

Het thema voor de maand september is ‘kerkinterieur’.
Dit is een erg boeiend thema zoals bleek. Behalve buitenlandse kerken zijn er ook veel kerkinterieurs uit onze provincie gefotografeerd. Gelukkig is de provincie Groningen veel oude kerken rijk.

Eén foto die door een lid is ingeleverd is opgebouwd uit 24 deelfoto’s die daarna zijn samengevoegd. Een hele knappe prestatie met een bijzonder mooi resultaat.

Klik hier om alle ingeleverde foto’s van dit thema te zien.

We staan in het IVAK magazine 2022-2023

We staan als Fotogroep Delfzijl in het IVAK magazine 2022-2023 op pagina 13.
Het is een leuk artikel geworden die heel goed de sfeer van onze club weergeeft.
Hieronder staat het artikel.
Mocht u belangstelling hebben om ook eens langs te komen, aarzel dan niet. U bent van harte welkom


Tijdopname / Lange sluitertijd, mei 2022

Deze maand hebben we gekozen voor een onderwerp, waarbij de techniek van het fotograferen om de hoek komt kijken.
De sluitertijd heeft een grote invloed op de hoeveelheid licht die op je sensor valt. Naast de hoeveelheid licht heeft de sluitertijd ook invloed op de beweging in de foto. Het kan er namelijk voor zorgen dat het onderwerp wordt bevroren of dat juist de beweging wordt weergegeven. Over die beweging en dus een lange sluitertijd gaat dit thema.
Met een lange sluitertijd kun je erge mooie effecten, net iets anders dan standaard, creëren. Denk bijvoorbeeld aan water dat in een mooie mist veranderd of voorbijrijdende auto’s die in kleurrijke strepen transformeren. 
Als je op de link klikt kun je zien wat onze leden hebben gemaakt van het thema “Tijdopname / Lange sluitertijd”

Leo Faber

Het auteursrecht op onze foto's ligt te allen tijde bij de maker.

Deze website is gemaakt met WordPress door Luuk Ottjes