Programma 2022
  
04 janhet thema is “Graffiti”
  
18 janworkshop Lightroom door Bert, oorspronkelijk was deze
workshop gepland op 16 november
  
01 febJaarvergadering
het thema is “Bomen”
  
15 febTwee foto’s die Bert op 18 januari  heeft aangeleverd
en die je thuis hebt bewerkt,  worden besproken
  
01 mrthet thema is “Oud”
  
15 mrtdeze avond zal Wilco van der Laan een lezing houden over zijn werk als fotograaf. Zie ook https://wilcovanderlaanfotografie.nl/
  
05 aprhet thema is “Doorkijk”
  
19 aprKadijkflat  (max 3 foto’s)
  
03 meihet thema is “Tijdopname / Lange sluitertijd”
  
17 meibuitenfotografie Bij slechte weer gaan we dit op 21 juni doen
  
07 junhet thema is “Hier klopt iets niet”
  
21 jun buitenfotografie ??
  
 In de maanden juli en augustus geen clubavonden
  
06 sephet thema is “Kerkinterieur”
  
20 sep??
  
04 okthet thema is “Vervuiling”
  
18 oktbinnenfotografie
  
01 novhet thema is “Paddenstoelen”
  
15 nov??
  
06 dechet thema is “Detail van een auto. (geen complete auto)”
  
 20 december geen clubavond